Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Ιστορία στην Αθήνα του Περικλή

Μια διαφορετική προσέγγιση του ιστορικού χρόνου με τη ματιά του Ορέτση Τσαγκρασούλη, μαθητή της Δ΄ τάξης (2008-09) http://www.scribd.com/doc/13718741/